Kontrola

Izvajamo kontrole na osnovi odločbe o odobritvi za opravljanje postopkov in nalog delavnic št. 37113-4/2011/13 in 37113-40/2019/2-02121738 izdane s strani Ministrstva za infrastrukturo. Odobritev nam je podeljena za izvajanje postopkov in nalog na zapisovalni opremi iz Priloge I Uredbe EU 165/2014, Priloge 1 B Uredbe sveta EGS 3821/85 in Priloge 1C Uredbe EU 2016/799.

Usposobljeni smo za izvajanje kontrol pred vgradnjo, po vgradnji in v uporabi za:

  • analogne tahografe proizvajalcev: SIEMENS-VDO-KIENZLE, MOTOMETER, VEEDER ROOT
  • digitalne tahografe proizvajalcev: SIEMENS-VDO-CONTINENTAL, STONERIDGE, ACTIA
  • pametne tahografe proizvajalcev: VDO-CONTINENTAL-VDO, INTELLIC, STONERIDGE

Usposobljeni smo tudi za kontrolo omejilnikov hitrosti.

TAHOGRAF d.o.o. NOVA GORICA je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s število akreditacije K-025 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C). Podroben opis obsega akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini.

Splošni pogoji poslovanja za kontrolni organ.

tahograftahograf2